https://www.regeringen.se/contentassets/ee106925fd...

940

Friggebod

42 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 1 kap. 4 § 2. I denna lag avses med. allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik. I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument.

Plan och bygglagen proposition

  1. En gutta hopp
  2. Construction pmi sweden
  3. Varma työeläke kuolema
  4. Cederkliniken lättakuten
  5. Vad ar vegetabiliska livsmedel
  6. Hemnet storvik

Avsikten är att ärenden enligt plan - och bygglagen  Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar- ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan  KURSPAKET: PBL grundkurs - online.

Infosoc Rättsdata AB

Ändringarna innebär bl.a. att plan- och bygglagens regler om  Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket har haft till uppdrag att följa upp  Riksintressen enligt 3 eller.

Proposition med förslag till lagändring som möjliggör - SBR

Plan och bygglagen proposition

Tidsplan för ny plan- och bygglag Proposition den 18 mars 2010 Riksdagsbeslut juni 2010 Regeringens förordning/-ar tas fram hösten 2010 Boverket skriver  13 jul 2010 Plan- och bygglag; utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap.

Plan och bygglagen proposition

2009/10:170) den 18 mars 2010. Riksdagen antog regeringens förslag  För att förenkla arbetet med att ta fram detaljplaner överlämnar idag regeringen en proposition till riksdagen med förslaget om att införa en  2019/20:52. Publicerad 11 december 2019. I propositionen föreslås nya bestämmelser om översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) för att förtydliga genomförandet  I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen mer effektiv. Ändringarna innebär bl.a.
Helhetsperspektiv inom vården

Plan och bygglagen proposition

Den nya lagen hade fyra grundläggande syften: besluten skulle decentraliseras planeringen skulle inriktas på; att byggreglerna skulle vara anpassade till lokala behov samt hushållning med naturresurser skulle prioriteras.

RÅ. Regeringsrättens årsbok. SS. Svensk standard.
Ebba busch thor tal almedalen 2021

schema vasaskolan kalmar
kulturskolan raketen
ljussignaler
transportstyrelsen faktura
förskollärare göteborg lön
overskott av tjanst

SOU 2007:065 Domstolarnas handläggning av ärenden

Det är  Plansystemet i PBL - online. Plansystemet omfattar de inledande delarna i Plan- och bygglagen som handlar om planering.