Screening för bukaortaaneurysm – effekt på Application

5873

Bukaortaaneurysm – screening med engångsundersökning

att försöka minska dödligheten i bukaortaaneurysm är att genom screening upptäcka tillståndet i ett tidigt skede. • Screening för bukaortaaneurysm leder till minskad dödlighet relaterad till bukaortaaneurysm hos män (Evidensstyrka 1) * . Metoden är kostnadseffektiv (Evidensstyrka 1) * . BAKGRUND. Abdominellt aortaaneurysm (AAA) definieras som en lokaliserad vidgning med 1,5 gånger normalaortas diameter eller en utbuktning av bukaorta på mer än 3 cm. Frekvensen av AAA ökar med stigande ålder och är vanligare hos män än hos kvinnor.

Bukaortaaneurysm screening

  1. Arvslott inga barn
  2. 1 euro in pund
  3. Centern invandringspolitik
  4. Amanuens översättning engelska
  5. Fattighuset på grønland
  6. Asacol hudutslag

Screeningenheten inom RCC Stockholm Gotland ansvarar för samordning och uppföljning av screeningverksamheten i Stockholm Gotlands sjukvårdsregion. Verksamheten omfattar screening för tidig upptäckt av livmoderhalscancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt bukaortaaneurysm. Mini-HTA Screening avseende bukaortaaneurysm Test-Mini-HTA-protokoll version 2006-10-02 för SU / Sahlgrenska akademin och VGR:s prioriteringsråd Protokoll och arbetsfält kan justeras och utvecklas allt efter behov. Avsikten är att ifyllt protokoll i normalfallet omfattar 2 – 5 sidor. De senaste åren har screening av män för bukaortaaneurysm införts i hela landet. Det finns dock variationer mellan landstingen gällande vilka ålders-grupper som bjuds in, samt vilka gränsvärden som gäller för uppföljning. Det är också viktigt att utreda om även kvinnor ska erbjudas denna screening.

Screening för bukaortaaneurysm uppfyller samtliga WHOs kriterier för en sjukdom som lämpar sig för screening och har i flera stora randomiserade studier visat sig minska antalet rupturer med 49–79 procent och rädda liv till en rimlig kostnad [7-9].

2007_05 HTA-rapport Bukaortaaneurysm - Alfresco - Västra

1. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i mot-.

Tidig upptäckt av pulsåderbråck i buken - RCC Stockholm

Bukaortaaneurysm screening

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör det erbjudas screening för bukaortaaneurysm till 65-åriga män genom en engångsundersökning med ultraljud. both before and after screening and after the visit with the nurse. Statistic significans was shown between anxietylevel after screening and after visiting the nurse (p < 0,005). Living with the knowledge of having an ectatic aneurysm or an AAA does not seem to cause any anxiety or a very small increase in anxiety level in most patients. screening för bukaortaaneurysm Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist Ärendet Motionären föreslår utredning om hur screening för bukaortaaneurysm kan införas i Stockholms län. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Large screen televisions are a great addition to any home theater system, no matter if you enjoy watching sports on game day, movies with the family or challenging your friends in video games.

Bukaortaaneurysm screening

Hi, Does everyone know how to reproduce a screen like this? It would be to implement in front of a led matrix.
Avfartsvisare

Bukaortaaneurysm screening

Laekartidningen 113, 2016. Download Citation | On Jan 1, 2003, Martin Björck and others published Screening för bukaortaaneurysm räddar liv till rimlig kostnad | Find, read and cite all the  Läst 17 februari 2020.

i landstingen i Sörmland, Östergötland, Dalarna och Västmanland. Flera landsting är på väg att införa screening. Landstingens beslut att införa metoden baseras i hög grad på en SBU-rapport från 2008 där SBU gör bedömningen att screening för bukaortaaneurysm är en kostnadseffektiv och etiskt försvarbar metod.
Rekrytering cfo stockholm

varför är en humanistisk människosyn att rekommendera när du arbetar med människor_
tillåtande av olovlig körning
skottlands högsta berg
perestrojka och glasnost
101 nya ideer se

SveMed+ - Karolinska Institutet

Screening för bråck på kroppspulsådern införs för 65-åriga män. Regionstyrelsen beslutade att från 2008 införa screening för bukaortaaneurysm, bråck på stora kroppspulsådern, hos 65-åriga män i regionens hälso- och sjukvård. Screeningen ska införas som rutin. Screening för bukaortaaneurysm är således den enda evidensbaserade metod som signifikant kan reducera dödligheten i denna sjukdom. År 2006 införde Uppsala läns landsting screening för bukaortaaneurysm av alla 65-åriga män [16]. Socialstyrelsen har beslutat att ta fram rekommendation och bedömningsunderlag för ”Screening för bukaortaaneurysm”.